Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства у січні - березні 2018 року

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства
у січні - березні  2018 року

 

Обсяг надходжень

Середня ціна купівлі

т

у % до
2016р.

грн за т

у % до
2016р.

         

Сільськогосподарські тварини (у живій масі)

Загальне надходження

348

157,7

х

х

   Куплено – усього

75

53,2

32588,2

127,3

      у т.ч. у населення

1

1

1

1

   Куплено сільськогосподарських тварин за видами

       

      велика рогата худоба

1

1

1

1

      свині

57

49,2

37856,3

143,9

      птиця свійська

   Надійшло на перероблення власно вирощених

       

   переробними підприємствами тварин

221

67,7

х

х

   Прийнято на давальницьких засадах

1

1

х

х

Молоко

Загальне надходження

16498

93,1

х

х

   Куплено – усього

16496

93,3

6804,2

104,7

      у т.ч. у населення

8020

96,7

5597,2

107,8

   Надійшло на перероблення молока, виробленого

       

   переробними підприємствами

1

1

х

х

   Прийнято на давальницьких засадах

х

х

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації