Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 січня 2019 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами
на 1 січня 2019 року

 

Усього

Усього

28298

 у тому числі

 

 фермерське господарство

2460

 приватне підприємство

6065

 державне підприємство

76

 комунальне підприємство

533

 дочірнє підприємство

304

 іноземне підприємство

1

 підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

61

 підприємство споживчої кооперації

33

 акціонерні товариства

278

   з них

 

   публічне акціонерне товариство

30

   приватне акціонерне товариство

132

 товариство з обмеженою відповідальністю

8254

 товариство з додатковою відповідальністю

25

 повне товариство

39

 командитне товариство

10

 кооперативи

602

   з них

 

   виробничий

52

   обслуговуючий

349

   споживчий

43

   сільськогосподарський виробничий

24

   сільськогосподарський обслуговуючий

62

органи влади, організації (установи, заклади)

30011

   з них

 

   державна організація (установа, заклад)

371

   комунальна організація (установа, заклад)

1849

   приватна організація (установа, заклад)

19

   організація (установа,заклад) об’єднання громадян (релігійної організації,
профспілки, споживчої кооперації тощо)

48

 асоціація

63

 корпорація

4

 консорціум

2

 концерн

3

 спілка споживчих товариств

13

 інші об’єднання юридичних осіб

31

 товарна біржна

24

 кредитна спілка

24

 споживче товариство

100

 недержавний пенсійний фонд

1

 політична партія

483

 громадська організація

1919

 спілка об’єднання громадян

32

 релігійна організація

600

 профспілка, об’єднання профспілки

597

 творча спілка (інша професійна організація)  

6

 благодійна організація

340

 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

1221

 орган самоорганізації населення

34

 відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

1385

 у тому числі

 

 філія (інший відокремлений підрозділ)

1341

 представництво

44