Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 жовтня 2018 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами
на 1 жовтня 2018 року

 

Усього

Усього

28075

 у тому числі

 

 фермерське господарство

2453

 приватне підприємство

6041

 державне підприємство

77

 комунальне підприємство

526

 дочірнє підприємство

306

 іноземне підприємство

1

 підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

60

 підприємство споживчої кооперації

33

 акціонерні товариства

281

   з них

 

   публічне акціонерне товариство

32

   приватне акціонерне товариство

133

 товариство з обмеженою відповідальністю

8091

 товариство з додатковою відповідальністю

24

 повне товариство

39

 командитне товариство

10

 кооперативи

600

   з них

 

   виробничий

52

   обслуговуючий

349

   споживчий

42

   сільськогосподарський виробничий

24

   сільськогосподарський обслуговуючий

61

органи влади, організації (установи, заклади)

3038

   з них

 

   державна організація (установа, заклад)

373

   комунальна організація (установа, заклад)

1873

   приватна організація (установа, заклад)

19

   організація (установа,заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

48

 асоціація

63

 корпорація

4

 консорціум

2

 концерн

3

 спілка споживчих товариств

13

 інші об’єднання юридичних осіб

31

 товарна біржна

23

 кредитна спілка

24

 споживче товариство

100

 недержавний пенсійний фонд

1

 політична партія

488

 громадська організація

1900

 спілка об’єднання громадян

32

 релігійна організація

598

 профспілка, об’єднання профспілки

596

 творча спілка (інша професійна організація)  

6

 благодійна організація

332

 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

1202

 орган самоорганізації населення

35

 відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

1360

 у тому числі

 

 філія (інший відокремлений підрозділ)

1316

 представництво

44