Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 липня 2018 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами
на 1 липня 2018 року

 

Усього

Усього

27865

 у тому числі

 

 фермерське господарство

2446

 приватне підприємство

6043

 державне підприємство

77

 комунальне підприємство

511

 дочірнє підприємство

307

 іноземне підприємство

1

 підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

60

 підприємство споживчої кооперації

33

 акціонерні товариства

281

   з них

 

   публічне акціонерне товариство

34

   приватне акціонерне товариство

131

 товариство з обмеженою відповідальністю

7950

 товариство з додатковою відповідальністю

24

 повне товариство

39

 командитне товариство

9

 кооперативи

599

   з них

 

   виробничий

53

   обслуговуючий

348

   споживчий

42

   сільськогосподарський виробничий

22

   сільськогосподарський обслуговуючий

61

органи влади, організації (установи, заклади)

3068

   з них

 

   державна організація (установа, заклад)

376

   комунальна організація (установа, заклад)

1888

   приватна організація (установа, заклад)

19

   організація (установа,заклад) об’єднання громадян (релігійної організації,
профспілки, споживчої кооперації тощо)

48

 асоціація

62

 корпорація

4

 консорціум

2

 концерн

3

 спілка споживчих товариств

13

 інші об’єднання юридичних осіб

31

 товарна біржна

23

 кредитна спілка

24

 споживче товариство

100

 недержавний пенсійний фонд

1

 політична партія

491

 громадська організація

1863

 спілка об’єднання громадян

32

 релігійна організація

593

 профспілка, об’єднання профспілки

594

 творча спілка (інша професійна організація)  

6

 благодійна організація

327

 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

1173

 орган самоорганізації населення

35

 відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

1319

 у тому числі

 

 філія (інший відокремлений підрозділ)

1279

 представництво

40