Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 квітня 2018 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 квітня 2018 року

 

Усього

Усього

27541

 у тому числі

 

 фермерське господарство

2436

 приватне підприємство

6055

 державне підприємство

77

 комунальне підприємство

506

 дочірнє підприємство

309

 іноземне підприємство

1

 підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

62

 підприємство споживчої кооперації

33

 акціонерні товариства

285

   з них

 

   публічне акціонерне товариство

39

   приватне акціонерне товариство

129

 товариство з обмеженою відповідальністю

7714

 товариство з додатковою відповідальністю

23

 повне товариство

39

 командитне товариство

9

 кооперативи

600

   з них

 

   виробничий

54

   обслуговуючий

349

   споживчий

42

   сільськогосподарський виробничий

22

   сільськогосподарський обслуговуючий

59

органи влади, організації (установи, заклади)

3046

   з них

 

   державна організація (установа, заклад)

379

   комунальна організація (установа, заклад)

1887

   приватна організація (установа, заклад)

19

   організація (установа,заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

48

 асоціація

64

 корпорація

4

 консорціум

2

 концерн

3

 спілка споживчих товариств

13

 інші об’єднання юридичних осіб

30

 товарна біржна

23

 кредитна спілка

25

 споживче товариство

100

 недержавний пенсійний фонд

1

 політична партія

492

 громадська організація

1845

 спілка об’єднання громадян

32

 релігійна організація

581

 профспілка, об’єднання профспілки

594

 творча спілка (інша професійна організація)  

6

 благодійна організація

322

 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

1152

 орган самоорганізації населення

35

 відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

1282

 у тому числі

 

 філія (інший відокремлений підрозділ)

1245

 представництво

37