Товарна структура зовнішньої торгівлі області у січні–жовтні 2018 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі області  у січні–жовтні  2018 року

 

Експорт

Імпорт

вартість,
тис.дол.
США

у % до
січня–
жовтня
2017р.

Питома
вага у
загальному
обсязі, %

вартість,
тис.дол.
США

у % до
січня–
жовтня
2017р.

Питома
вага у
загальному
обсязі, %

Усього

204204,9

91,1

100,0

252433,4

145,5

100,0

I. Живі тварини; продукти
тваринного походження

11596,2

96,9

5,7

4993,0

127,5

2,0

II. Продукти рослинного
походження

64849,5

74,7

31,8

2880,5

72,3

1,1

III. Жири та олії тваринного або
рослинного походження

10026,1

88,1

4,9

14,3

17,3

0,0

IV. Готові харчові продукти

34203,5

110,1

16,7

7775,0

173,4

3,1

V. Мiнеральнi продукти

99,0

89,1

0,0

9134,0

112,4

3,6

VI. Продукцiя хiмiчної та
пов'язаних з нею галузей
промисловості

396,1

98,0

0,2

23828,9

131,9

9,4

VII. Полімерні матеріали,
пластмаси та вироби з них

3241,6

117,2

1,6

25436,5

94,0

10,1

VIIІ. Шкури необроблені, шкіра
вичищена

257,2

119,8

0,1

144,2

259,4

0,1

IX. Деревина і вироби з деревини

16441,6

124,2

8,1

3535,0

164,9

1,4

X. Маса з деревини або iнших
волокнистих целюлозних
матеріалів

3082,3

99,5

1,5

15339,2

124,7

6,1

 ХI. Текстильні матеріали та
текстильні вироби 

1363,0

89,5

0,7

2190,1

111,7

0,9

XII.Взуття, головні убори,
парасольки

1512,4

7484,0

0,6

XIII. Вироби з каменю, гiпсу,
цементу

152,1

106,8

0,1

2177,9

203,4

0,9

XV. Недорогоцінні метали та
вироби з них

27221,8

86,7

13,3

10154,5

160,4

4,0

XVI. Машини, обладнання та
механізми; електротехнічне
обладнання

16471,5

99,5

8,1

122544,5

171,8

48,5

XVII. Засоби наземного
транспорту, літальні апарати,
плавучі засоби

14463,4

111,7

7,1

18400,9

190,4

7,3

XVIII. Прилади та апарати
оптичнi, фотографічні

24,0

140,0

0,0

632,5

84,6

0,3

XX. Різні промислові товари

96,6

89,7

0,0

1296,7

79,7

0,5

XXІ. Твори мистецтва

2,6

0,0

Товари, придбані в портах

72,1

45,8

0,0

Різне

219,2

65,9

0,1

368,5

91,3

0,1