Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за 2018 рік

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично
за
2018р.

Темп зростання, у %

грудень 2018р. до

2018р. до
2017р.

Довідково:
2017р. до
2016р.

листопада
2018р.

грудня
2017р.

Кількість зареєстрованих
безробітних на кінець періоду (за
даними державної служби
зайнятості), тис. осіб

11,2

119,4

100,0

х

х

Середньомісячна заробітна плата
одного працівника

         

  номінальна, грн

69301

99,52

116,23

121,21

145,31

  реальна, %

х

98,22

105,93

109,71

123,81

Заборгованість із виплати заробітної
плати - усього,  млн.грн4

31,0

130,3

428,5

х

88,2

Індекс споживчих цін

х

100,7

109,5

109,55

114,45

Обсяг реалізованої промислової
продукції, млн.грн1

25645,7

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

102,2

102,8

99,8

103,2

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

100,6

99,6

Обсяг виконаних будівельних робіт,
тис.грн

1201790

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

96,9

134,6

Експорт товарів, млн.дол.США1

228,9

х

х

90,2

118,5

Імпорт товарів, млн.дол.США1

302,2

х

х

160,2

120,8

Сальдо (+, -)1

–73,3

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

5096,5

93,5

98,7

95,0

102,2

Пасажирооборот, млн.пас.км

1648,3

101,7

82,3

81,5

84,6

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

21763,9

115,0

100,7

104,9

104,7

1 Дані за січень–листопад.
2  Листопад 2018р. до жовтня 2018р.
3 Листопад 2018р. до листопада 2017р.
4  Станом на 1 грудня.
5 Грудень до грудня попереднього року.