Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-листопад 2018 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично
за січень-
листопад
2018р.

Темп зростання, у %

листопад 2018р. до

Січень-
листопад
2018р. до
січня-
листопада
2017р.

Довідково:
за січень-
листопад
2017р.
до січня-
листопада
2016р.

жовтня
2018р.

листопада
2017р.

Кількість зареєстрованих
безробітних на кінець періоду (за
даними державної служби
зайнятості), тис. осіб

9,4

123,5

105,6

х

х

Середньомісячна заробітна плата
одного працівника

         

  номінальна, грн

69001

100,52

121,83

121,71

145,01

  реальна, %

х

98,82

111,83

110,11

123,41

Заборгованість із виплати заробітної
плати - усього,  млн.грн4

23,8

114,4

364,4

х

67,8

Індекс споживчих цін

х

101,3

109,7

108,85

113,45

Обсяг реалізованої промислової
продукції, млн.грн1

23430,0

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

88,8

95,3

99,5

103,5

Індекс сільськогосподарської
продукції

х

х

х

100,5

100,6

Обсяг виконаних будівельних робіт,
тис.грн

1056299

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

106,6

127,8

Експорт товарів, млн.дол.США1

204,2

х

х

91,1

119,5

Імпорт товарів, млн.дол.США1

252,4

х

х

145,5

122,5

Сальдо (+, -)1

–48,2

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

4635,5

107,9

105,2

94,7

103,3

Пасажирооборот, млн.пас.км

1532,5

99,9

81,6

81,8

85,2

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

19524,1

98,1

105,0

105,4

107,4

1 Дані за січень–жовтень.
2  Жовтень 2018р. до вересня 2018р.
3 Жовтень 2018р. до жовтня 2017р.
4  Станом на 1 листопада.
5 Листопад до грудня попереднього року.