Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень 2018 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за
Січень
2018р.

Темп зростання, у %

січень 2018р. до

Довідково:
за січень 2017р. до
січня 2016р.

грудня 2017р.

січня 2017р.

Кількість зареєстрованих
безробітних на кінець періоду (за
даними державної служби
зайнятості), тис. осіб

12,2

108,3

97,7

79,1

Середньомісячна заробітна плата
одного працівника

       

  номінальна, грн

58421

115,72

144,53

129,64

  реальна, %

х

114,52

123,33

112,74

Заборгованість із виплати заробітної
плати - усього,  млн.грн5

7,2

74,2

75,5

64,7

Індекс споживчих цін

101,8

101,8

114,4

113,6

Обсяг реалізованої промислової
продукції, млн.грн1

26002,2

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

82,8

101,2

105,1

Індекс сільськогосподарської
продукції

х

х

106,5

89,8

Обсяг виконаних будівельних робіт,
тис.грн

31611

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

112,3

99,2

Капітальні інвестиції6, млн.грн.

6850,0

150,7

х

135,8

Загальна площа житлових будівель,
прийнятих в експлуатацію, тис.м2

74,91

91,33

х

72,74

Експорт товарів, млн.дол.США

288,61

х

117,83

103,04

Імпорт товарів, млн.дол.США

202,31

х

119,43

118,04

Сальдо (+, -)

86,31

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

31,01

х

97,33

121,34

Імпорт послуг, млн.дол.США

9,01

х

173,93

64,24

Сальдо (+, -)

22,01

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

421,9

90,2

101,1

126,5

Пасажирооборот, млн.пас.км

135,3

90,7

87,3

95,4

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

1559,5

71,3

110,5

101,9

1 Дані за 2017р.
2 Грудень 2017р. до листопада 2017р.
32017р. до 2016р.
4 2016р. до 2015р.
5Станом на 1 січня.
6 Дані за січень-грудень 2017р.