Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–вересень 2018 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–вересень 2018 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Вересень 2018р.
до серпня 2018р.

Вересень 2018р.
до вересня 2017р.

Січень– вересень 2018р. до січня– вересня 2017р.

Промисловість

B+C+D

106,7

100,8

99,3

  Добувна та переробна промисловість

B+C

120,4

102,4

96,2

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

134,3

286,5

52,1

    Переробна промисловість

С

120,1

101,2

96,9

      з неї

       

      Виробництво харчових продуктів, напоїв і
      тютюнових виробів

10-12

141,7

105,3

95,6

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
      виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

27,5

25,4

84,3

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво
      паперу та поліграфічна діяльність

16-18

98,9

96,9

111,2

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

108,0

125,2

124,5

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
      неметалевої мінеральної продукції

22, 23

95,1

101,0

104,4

      Металургійне виробництво, виробництво готових
      металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

98,7

106,7

85,4

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
      устатковання

26-30

92,5

98,9

95,1

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

68,0

93,7

110,0

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.