Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–липень 2018 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–липень 2018 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Липень 2018р.
до червня 2018р.

Липень 2018р.
до липня 2017р.

Січень– липень 2018р. до січня– липня 2017р.

Промисловість

B+C+D

80,2

90,2

98,2

  Добувна та переробна промисловість

B+C

75,4

87,8

93,6

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

69,9

44,2

30,7

    Переробна промисловість

С

75,5

89,0

94,6

      з неї

       

      Виробництво харчових продуктів, напоїв і
      тютюнових виробів

10-12

52,2

76,5

90,8

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
      виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

104,2

160,0

93,6

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво
      паперу та поліграфічна діяльність

16-18

102,0

108,0

114,3

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

117,7

143,6

130,0

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
      неметалевої мінеральної продукції

22, 23

93,3

111,4

105,3

      Металургійне виробництво, виробництво готових
      металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

91,2

93,3

81,2

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
      устатковання

26-30

113,7

94,6

94,3

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

94,1

96,3

113,9

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.