Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–травень 2018 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–травень 2018 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Травень 2018р.
до квітня 2018р.

Травень 2018р.
до травня 2017р.

Січень– травень 2018р. до січня– травня 2017р.

Промисловість

B+C+D

107,3

98,7

99,5

  Добувна та переробна промисловість

B+C

105,4

89,0

94,0

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1

1

1

    Переробна промисловість

С

105,0

90,7

95,0

      з неї

       

      Виробництво харчових продуктів, напоїв і 
      тютюнових виробів

10-12

97,3

85,7

91,7

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
      виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

176,3

78,4

72,7

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво
      паперу та поліграфічна діяльність

16-18

113,5

133,8

116,6

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

112,5

137,4

129,0

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
      неметалевої мінеральної продукції

22, 23

121,9

103,8

101,5

      Металургійне виробництво, виробництво готових
      металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

194,1

64,2

72,6

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу
      машин і устатковання

26-30

99,8

92,2

97,1

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

113,2

145,6

119,2

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.