Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–березень 2018 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–березень 2018 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Березень 2018р.
до лютого 2018р.

Березень 2018р.
до березня 2017р.

Січень– березень 2018р. до січня– березня 2017р.

Промисловість

B+C+D

113,9

99,1

98,8

  Добувна та переробна промисловість

B+C

114,1

92,5

95,8

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

125,6

13,9

21,0

    Переробна промисловість

С

114,1

92,8

96,2

      з неї

       

      Виробництво харчових продуктів, напоїв і
      тютюнових виробів

10-12

120,0

95,4

94,1

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
      виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

110,2

63,7

83,5

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво 
      паперу та поліграфічна діяльність

16-18

110,9

105,1

110,5

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

106,9

92,7

103,1

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
      неметалевої мінеральної продукції

22, 23

105,3

85,6

96,4

      Металургійне виробництво, виробництво готових 
      металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

111,1

70,9

85,9

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
      устатковання

26-30

105,4

86,8

98,9

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

113,2

125,1

108,0

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.