Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році (остаточні дані)

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році
(остаточні дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень- серпень

Січень- вересень

Січень- жовтень

Січень- листопад

Січень- грудень

Промисловість

B+C+D

101,6

100,4

100,9

101,7

101,4

101,4

100,4

100,7

100,6

101,3

100,9

101,1

  Добувна та переробна промисловість

B+C

102,2

98,7

96,3

95,6

94,1

94,5

93,7

94,2

94,6

95,2

94,9

95,0

   Добувна промисловість і розроблення    кар’єрів

B

1

1

1

1

1

26,9

30,7

38,4

52,1

69,0

75,7

88,0

   Переробна промисловість

С

102,5

99,1

96,6

96,4

95,1

95,6

94,8

95,2

95,3

95,6

95,2

95,1

     з неї

                         

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

96,6

93,5

94,2

93,3

91,6

92,3

90,8

92,1

92,7

93,4

93,5

93,9

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

70,3

104,1

78,7

70,9

72,7

83,7

93,6

97,2

84,3

80,1

80,5

75,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

124,3

114,1

110,5

112,3

116,8

115,8

114,6

113,9

111,4

110,9

111,4

110,4

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

97,5

112,8

101,1

125,4

129,0

126,6

130,0

124,3

124,5

124,2

124,3

119,5

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

94,4

106,7

96,4

100,4

101,6

104,4

105,4

103,9

103,9

103,6

103,1

103,9

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

118,6

100,1

86,9

77,8

73,7

79,3

81,4

83,3

85,2

84,9

84,9

84,8

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

127,4

107,5

98,9

98,4

97,1

94,3

94,3

94,6

95,1

95,4

94,4

93,4

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

100,3

105,0

115,0

122,0

128,1

126,0

123,0

122,3

121,4

123,3

122,8

123,3

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.