Запаси палива на 1 серпня 2018 року

Запаси палива

 

На
1 серпня
2018р.

Приріст, зниження  (–)
на 1 серпня 2018р. до

1 липня
2018р., у %

1 серпня
2017р., у %

       

Вугілля кам΄яне, тис.т

7,0

8,6

134,5

Вугілля буре, тис.т

0,0

Нафта сира, включаючи газовий
конденсат, тис.т

Бензин моторний, тис.т

3,8

–7,7

0,4

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

7,3

–2,1

18,9

Мазути топкові важкі, тис.т

0,8

–5,6

–22,3

Пропан і бутан скраплені, тис.т

0,3

–5,7

–75,3