Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році1

 

Усього,
одиниць

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках
до загальної кількості

одиниць

у відсотках
до загальної кількості

Усього1

45698

8107

100,0

37591

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

сільське, лісове та
ибне господарство

3774

2696

33,3

1078

2,9

промисловість

2563

950

11,7

1613

4,3

будівництво

1158

466

5,7

692

1,8

оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів

23268

1698

20,9

21570

57,4

транспорт, складське
господарство, поштова
та кур’єрська діяльність

2728

364

4,5

2364

6,3

тимчасове розміщування
й організація харчування

1768

189

2,3

1579

4,2

інформація та
телекомунікації

1991

186

2,3

1805

4,8

фінансова та страхова
діяльність

164

39

0,5

125

0,3

операції з нерухомим
майном

1496

612

7,6

884

2,3

професійна, наукова та
технічна діяльність

2203

371

4,6

1832

4,9

діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного
обслуговування

960

301

3,7

659

1,8

освіта

181

32

0,4

149

0,4

охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

467

92

1,1

375

1,0

мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок

336

42

0,5

294

0,8

надання інших видів
послуг

2641

69

0,9

2572

6,8

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.