Постачання та використання енергії в 2017 році

Постачання та використання енергії

Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії за 2017 рік

 

Установлена електрична потужність,
тис.кВт

Обсяг відпуску 
електричної енергії,
млн.кВт×год

Установлена теплова потужність, Гкал/год

Обсяг
відпуску теплової енергії,
тис.Гкал

Усього

591,2

1408,0

1351

1067,8

у тому числі

       

теплоелектроцентралі

...1

...1

...1

...1

вітрові електростанції

78,5

116,3

х

х

сонячні електростанції

87,1

63,5

гідроелектростанції

...1

...1

х

х

теплогенеруючі установки, котельні

х

х

996

777,7

інші енергогенеруючі установки

10,3

3,0

5

6,2

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної інформації.

Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами економічної діяльності в 2017 році

 

Теплоенергія,
Гкал

Електроенергія,
тис.кВт.год

обсяг
використання теплоенергії -
усього

витрати  на виробництво продукції (виконання робіт)

обсяг використання електроенергії
усього

витрати  на виробництво продукції (виконання робіт)

Усього

584077

266257

1091690

779250

Сільське господарство,
лісове господарство та рибне господарство

31078

28764

227453

215140

  у тому числі

       

  Сільське господарство,  
мисливство та надання

  пов’язаних із ними послуг

30373

28717

222305

210149

Промисловість

273070

230070

318822

254218

  у тому числі

       

   Переробна промисловість

244280

218441

192066

179051

   з неї

       

     Виробництво харчових
продуктів

205779

190098

86838

77389

    Виробництво паперу
та паперових   виробів

14735

14707

6353

6226

    Виробництво гумових
і пластмасових виробів

531

531

27542

27419

   Виробництво інших
транспортних засобів

1327

528

13384

12728

   Ремонт і монтаж машин
і устатковання

3297

18058

18020

  Постачання  електро-
енергії газу пари
та  кондиційованого
повітря

23569

6536

62610

13635

  Водопостачання;
каналізація,
поводження з відходами

388

260

60297

58901

Будівництво

715

186

11210

9703

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3784

185

26690

4684

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

9009

6537

43920

37539

   у тому числі

       

   Складське господарство
та допоміжна діяльність
у сфері транспорту

7443

6473

33354

29237

Тимчасове розміщування й організація харчування

1004

5623

604

Інформація та телекомунікації

3018

33

9593

2635

Фінансова та страхова діяльність

228

1358

Операції з нерухомим майном

1900

40

65544

12665

Професійна, наукова та технічна діяльність

22557

193

7015

2333

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6936

12367

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

109903

249

304719

239087

Освіта

49026

21145

39

Охорона здоров’я та  надання соціальної допомоги

66448

32499

472

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5105

2298

Надання інших видів послуг

296

1434

131