Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

Код за КВЕД- 2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього

 

65423963,2

2

2

2

2

27009422,9

41,3

8530285,4

13,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

15901575,3

7958120,7

50,0

7943454,6

50,0

2600100,8

16,4

Промисловість

B+C+D+E

24614155,9

2

2

2

2

2633716,7

10,7

613438,3

2,5

Будівництво

F

1352788,3

268751,0

19,9

1084037,3

80,1

286707,0

21,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

19039467,4

6776484,9

35,6

12262982,5

64,4

3770011,1

19,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2572767,3

953606,6

37,1

1619160,7

62,9

509535,0

19,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

203887,0

55397,2

27,2

148489,8

72,8

49856,0

24,5

Інформація та телекомунікації

J

139302,8

2

2

2

2

71870,2

51,6

Фінансова та страхова діяльність

K

80299,2

2

2

2

2

7514,8

9,4

Операції з нерухомим майном

L

743586,6

2

2

2

 …2

304557,7

41,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

206950,9

34915,5

16,9

172035,4

83,1

121414,7

58,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

305028,6

44261,1

14,5

260767,5

85,5

145159,3

47,6

Освіта

P

47534,3

2

2

2

2

10498,0

22,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

175123,6

78487,0

44,8

96636,6

55,2

17555,4

10,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

16456,9

16456,9

100,0

8669,0

52,7

Надання інших видів послуг

S

25039,1

25039,1

100,0

13398,1

53,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.