Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

Код за КВЕД- 2010

Усього, одиниць

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

8107

2

0,0

281

3,5

7824

96,5

6918

85,3

Сільське, лісове та рибне осподарство

A

2696

85

3,2

2611

96,8

2365

87,7

Промисловість

B+C+D+E

950

2

0,2

94

9,9

854

89,9

703

74,0

Будівництво

F

466

7

1,5

459

98,5

404

86,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1698

41

2,4

1657

97,6

1463

86,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

364

26

7,1

338

92,9

270

74,2

Тимчасове розміщування й рганізація харчування

I

189

4

2,1

185

97,9

159

84,1

Інформація та телекомунікації

J

186

1

0,5

185

99,5

171

91,9

Фінансова та страхова діяльність

K

39

1

2,6

38

97,4

33

84,6

Операції з нерухомим майном

L

612

4

0,7

608

99,3

577

94,3

Професійна, наукова та технічна  діяльність

M

371

3

0,8

368

99,2

350

94,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

301

5

1,7

296

98,3

257

85,4

Освіта

P

32

1

3,1

31

96,9

24

75,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

92

9

9,8

83

90,2

45

48,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

42

42

100

37

88,1

Надання інших видів послуг

S

69

69

100

60

87,0

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.