Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

83618

2

2

2

2

36823

44,0

16954

20,3

Сільське, лісове та рибне господарство

A

23866

12519

52,5

11347

47,5

5636

23,6

Промисловість

B+C+D+E

29189

2

2

2

2

5821

19,9

2132

7,3

Будівництво

F

3185

852

26,8

2333

73,2

1085

34,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

10796

4206

39,0

6590

61,0

3143

29,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6498

4057

62,4

2441

37,6

785

12,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1230

286

23,3

944

76,7

386

31,4

Інформація та телекомунікації

J

823

2

2

2

2

408

49,6

Фінансова та страхова діяльність

K

164

2

2

2

2

79

48,2

Операції з нерухомим майном

L

2289

2

2

2

 …2

1462

63,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1311

239

18,2

1072

81,8

694

52,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1882

485

25,8

1397

74,2

586

31,1

Освіта

P

353

2

2

2

2

113

32,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1549

434

28,0

1115

72,0

213

13,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

185

185

100,0

89

48,1

Надання інших видів послуг

S

298

298

100,0

143

48,0

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.