Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

Код за КВЕД- 2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного   виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

Усього

 

4628944,8

2

2

2

2

1420667,9

30,7

422751,7

9,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1182644,7

806159,8

68,2

376484,9

31,8

97309,6

8,2

Промисловість

B+C+D+E

2015473,0

2

2

2

2

241782,1

12,0

69797,8

3,5

Будівництво

F

139358,2

51188,5

36,7

88169,7

63,3

28029,3

20,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

507786,1

214929,7

42,3

292856,4

57,7

84987,3

16,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

378518,4

263190,3

69,5

115328,1

30,5

20473,1

5,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

43979,5

10559,1

24,0

33420,4

76,0

9380,9

21,3

Інформація та телекомунікації

J

35999,4

2

2

2

2

14865,8

41,3

Фінансова та страхова діяльність

K

8164,3

2

2

2

 …2

2557,5

31,3

Операції з нерухомим майном

L

90090,7

2

2

2

 …2

45265,0

50,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

60039,1

20074,0

33,4

39965,1

66,6

20167,8

33,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

72993,3

24571,8

33,7

48421,5

66,3

15980,8

21,9

Освіта

P

16971,9

2

2

2

2

3549,1

20,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

61034,3

23845,6

39,1

37188,7

60,9

3766,7

6,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

6741,4

6741,4

100

2886,8

42,8

Надання інших видів послуг

S

9150,5

9150,5

100

3734,2

40,8

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.