Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Херсонської області у 2017 році

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Херсонської області у 2017 році

(тис.дол. США)


Найменування
послуг згідно з
КЗЕП

Експорт

Імпорт

2017
рік

І
квартал


квартал

IIІ
квартал

ІV
квартал

2017
рік

І
квартал


квартал

IIІ
квартал

ІV
квартал

                     

Усього

31704,7

7969,6

7721,2

6689,9

9324,1

9438,4

2866,4

1270,6

1298,8

4002,5

                     

Послуги з
переробки
матеріальних
ресурсів

233,5

9,5

40,6

33,4

149,9

послуги для
переробки товарів
за кордоном

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

Послуги з
ремонту та
технічного
обслуговування,
що не віднесені
до інших
категорій

7956,1

1459,2

2543,0

1508,3

2445,5

150,2

1,1

12,2

87,2

49,7

ремонт машин та
устаткування

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

128,3

9,9

71,6

46,8

капітальний
ремонт
транспортних
засобів

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

поточний ремонт
та технічне
обслуговування
транспортних
засобів

6249,2

1024,6

2043,6

1193,6

1987,3

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

ремонт інших
товарів

…¹

…¹

…¹

…¹

Транспортні
послуги

18716,8

5028,7

4291,4

4531,4

4865,4

1609,2

255,8

235,3

522,6

595,5

послуги
морського
транспорту

12318,8

3076,8

2633,6

2843,5

3764,8

345,5

43,3

54,6

198,2

49,6

послуги річкового
транспорту

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

послуги
повітряного
транспорту

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

послуги
залізничного
транспорту

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

послуги
автомобільного
транспорту

1913,2

870,2

788,7

181,2

73,0

28,8

3,7

4,7

4,5

15,9

інші допоміжні та
додаткові
транспортні
послуги

3189,4

892,6

516,6

1048,5

731,7

9,3

2,7

5,3

0,7

0,6

послуги поштової
та кур’єрської
служби

…¹

…¹

Послуги,
пов’язані з
подорожами

1304,3

589,2

49,4

138,4

527,3

1557,3

405,2

376,2

223,3

552,6

послуги під час
інших ділових
подорожей

…¹

…¹

…¹

1448,2

314,8

365,4

219,3

548,6

послуги,
пов’язані з
освітньою
подорожжю

1291,0

588,3

44,9

131,6

526,3

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

послуги,
пов’язані з
подорожжю з
оздоровчою метою

…¹

…¹

…¹

туристичні
послуги

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

послуги під час
інших особистих
подорожей

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

Послуги з
будівництва

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

будівництво за
кордоном

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

Послуги зі
страхування

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

послуги зі
страхування
транспорту

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

Послуги,
пов’язані з
фінансовою
діяльністю

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

фінансові
послуги, сплачені
напряму

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

інші послуги
фінансового
посередництва

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

Роялті та інші
послуги,
пов’язані з
використанням
інтелектуальної
власності

…¹

…¹

…¹

1996,2

1620,1

67,4

63,6

245,1

послуги
франшизи та
використання
торгової марки

1791,1

1620,1

67,4

58,3

45,3

послуги,
пов’язані з
ліцензійною
діяльністю

…¹

…¹

…¹

інші роялті

…¹

…¹

…¹

Послуги у сфері
телекомунікації,
комп’ютерні та
інформаційні
послуги

444,2

86,9

97,0

91,6

168,6

402,2

90,7

88,8

95,0

127,8

телекомунікаційні
послуги

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

комп’ютерні
послуги

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

інформаційні
послуги

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

118,6

86,9

2,3

0,3

29,1

Ділові послуги

2597,2

783,4

476,2

386,7

950,8

3606,9

488,4

465,1

270,7

2382,7

послуги
дослідження та
розробки

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

професійні та
консалтингові
послуги

1776,3

601,9

125,7

248,0

800,7

794,9

226,2

89,9

160,1

318,7

наукові та
технічні послуги

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

576,5

150,7

114,6

82,4

228,7

послуги
сільського
господарства та
послуги
видобутку

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

послуги
операційного
лізингу

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

послуги,
пов’язані з
торгівлею, та
посередницькі
послуги

…¹

…¹

…¹

інші ділові
послуги

71,0

16,8

16,6

19,9

17,7

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.