Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень–березень 2017 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень–березень 2017 року

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього1

351920,8

5829568,2

6,0

   сільське, лісове та рибне господарство

–3340,0

5684,0

–58,8

   промисловість

308438,8

5271363,6

5,9

   будівництво

43252,0

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

18254,1

151550,0

12,0

   транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

399,4

270623,8

0,1

   тимчасове розміщування й організація харчування

–275,8

9978,9

–2,8

   інформація та телекомунікації

2

2

2

   фінансова та страхова діяльність

   операції з нерухомим майном

28432,4

50725,8

56,1

   професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

2

   діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–1983,8

9358,1

–21,2

   освіта

2

2

2

   охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1001,4

7799,2

12,8

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

   надання інших видів послуг

1 За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.