Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі за 2017 рік

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі
за 2017 р
ік

 

2017р.

Оптовий товарооборот – усього (без ПДВ і акцизу), млн.грн

12630,3

у тому числі

 

продовольчі товари

3056,8

непродовольчі товари

9573,5

Питома вага в оптовому товарообороті, %

 

у тому числі

 

продовольчі товари

24,2

непродовольчі товари

75,8

Питома вага продажу товарів, що вироблені на території України, %

60,9

у тому числі

 

продовольчі товари

88,9

непродовольчі товари

51,9