Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в області у січні–березні 2017 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)
в області у січні–березні 2017 року

 (тис.дол. США)

 

Усього

у тому числі з

країн
ЄС

інших
країн
світу

Прямі інвестиції нерезидентів в області
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 01.01.2017

316889,4

272038,8

44850,6

 

 

 

 

Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.01.2017

201316,8

159793,2

41523,6

Надійшло акціонерного капіталу
нерезидентів

223,9

3,0

220,9

Вибуло акціонерного капіталу
нерезидентів

–7350,7

–7343,0

–7,7

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

1034,5

739,8

294,7

з них
курсова різниця1

1034,5

743,6

290,9

Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.04.2017

195224,5

153193,0

42031,5

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)

 

 

 

на 01.01.2017

115572,6

112245,6

3327,0

на 01.04.2017

117350,3

112709,0

4641,3

Прямі інвестиції нерезидентів в області
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 01.04.2017

312574,8

265902,0

46672,8

Довідково:
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення 184,6 доларів США.
Обсяг  прямих  інвестицій1  (акціонерного  капіталу)  з  області  в  економіку  країн  світу  станом  на 01.04.2017 склав 109 тис.дол. США.

1 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.

Примітка. Дані оновлені (див. Методологічні пояснення).