Капітальні інвестиції за видами активів за січень−грудень 2017 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січень−грудень 2017 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

6850024

100,0

інвестиції в матеріальні активи

6786909

99,1

    житлові будівлі

338830

5,0

    нежитлові будівлі

696292

10,2

    інженерні споруди

2186080

31,9

    машини, обладнання та інвентар

2681334

39,1

    транспортні засоби

666644

9,7

    земля

21752

0,3

    довгострокові біологічні активи
    рослинництва та тваринництва

87926

1,3

    інші матеріальні активи

108051

1,6

інвестиції в нематеріальні активи

63115

0,9

    з них

   

    програмне забезпечення та бази
    даних

17199

0,3

    права на комерційні позначення,
    об’єкти промислової власності,
    авторські та суміжні права, патенти,
    ліцензії, концесії тощо

39909

0,6