Капітальні інвестиції за видами активів за січень−вересень 2017 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січень−вересень 2017 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального
обсягу

Усього

3730066

100,0

інвестиції в матеріальні активи

3683547

98,8

    житлові будівлі

224489

6,0

    нежитлові будівлі

405969

10,9

    інженерні споруди

462850

12,4

    машини, обладнання та інвентар

1980978

53,1

    транспортні засоби

460294

12,4

    земля

15426

0,4

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

62862

1,7

    інші матеріальні активи

70679

1,9

інвестиції в нематеріальні активи

46519

1,2

    з них

   

    програмне забезпечення та бази
даних

9755

0,3

    права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії тощо

33812

0,9