Капітальні інвестиції за видами активів за січень−червень 2017 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січень−червень 2017 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

2130214

100,0

інвестиції в матеріальні активи

2094157

98,3

    житлові будівлі

88225

4,1

    нежитлові будівлі

200559

9,4

    інженерні споруди

150433

7,1

    машини, обладнання та інвентар

1254025

58,9

    транспортні засоби

304447

14,3

    земля

13763

0,7

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

34946

1,6

    інші матеріальні активи

47759

2,2

інвестиції в нематеріальні активи

36057

1,7

    з них

   

    програмне забезпечення та бази
даних

6736

0,3

    права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії тощо

28170

1,3