Капітальні інвестиції за видами активів за січень−березень 2017 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січень−березень 2017 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

913798

100,0

інвестиції в матеріальні активи

883939

96,7

    житлові будівлі

49667

5,4

    нежитлові будівлі

59697

6,5

    інженерні споруди

50754

5,6

    машини, обладнання та інвентар

555504

60,8

    транспортні засоби

129155

14,1

    земля

3346

0,4

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

14750

1,6

    інші матеріальні активи

21066

2,3

інвестиції в нематеріальні активи

29850

3,3

    з них

   

    програмне забезпечення та бази
даних

2856

0,3

    права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії тощо

26636

2,9