Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–грудень 2017 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
 за січень–грудень 2017 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

6850024

100,0

у тому числі за рахунок

   

коштів державного бюджету

137646

2,0

коштів місцевих бюджетів

492097

7,2

власних коштів підприємств та
організацій

4091393

59,7

кредитів банків та інших позик

1836378

26,8

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво
житла

213612

3,1

інших джерел фінансування

78898

1,2