Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2017 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2017 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального
обсягу

Усього

3730066

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

33164

0,9

коштів місцевих бюджетів

194916

5,2

власних коштів підприємств та
організацій

2850843

76,4

кредитів банків та інших позик

429990

11,5

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво
житла

159467

4,3

інших джерел фінансування

61686

1,7