Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2017 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  за січень–червень 2017 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

2130214

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

13343

0,6

коштів місцевих бюджетів

92614

4,3

власних коштів підприємств та
організацій

1761263

82,7

кредитів банків та інших позик

150334

7,1

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво
житла

71675

3,4

інших джерел фінансування

40985

1,9