Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2017 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  за січень–березень 2017 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

913789

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

3915

0,4

коштів місцевих бюджетів

21839

2,4

власних коштів підприємств та
організацій

762357

83,4

кредитів банків та інших позик

77564

8,5

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво
житла

42841

4,7

інших джерел фінансування

5273

0,6