Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку на 1 січня 2018 року

Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку
на 1 січня 2018 року

(од)

 

Міська мережа

Сільська мережа

 

усього

у т.ч. домашні

усього

у т.ч. домашні

Кількість абонентів фіксованого телефонного зв’язку (фіксована телефонна лінія)

106998

79746

20770

17902

   у тому числі

       

   основних телефонних ліній

104568

79723

20769

17901

   з використанням безпроводового
доступу

55

23

1

1

   відомчих АТС, які мають вихід на
телекомунікаційну мережу загального
користування

2375

Кількість таксофонів загального користування

147

×

1

×

   з них універсальні

147

×

1

×