Засоби телефонного зв’язку на 1 жовтня 2017 року

Засоби телефонного зв’язку на 1 жовтня 2017 року

(одиниць)

 

Міська телефонна мережа

Сільська телефонна мережа

 

усього

у т.ч. населення

усього

у т.ч. населення

Кількість абонентів фіксованого телефонного зв’язку (фіксована телефонна лінія) – усього

110567

83292

21773

18854

   у тому числі

       

   основних телефонних ліній

108234

83267

21772

18853

   фіксованого телефонного зв’язку з
використанням безпроводового доступу

58

25

1

1

   фіксованого телефонного зв’язку
відомчих АТС, які мають вихід на
телекомунікаційну мережу загального
користування

2275

Кількість таксофонів загального користування – усього

148

×

1

×

   з них універсальні

148

×

1

×

Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами на 100 сімей

×

33

×

13