Засоби телефонного зв’язку на 1 квітня 2017 року

Засоби телефонного зв’язку на 1 квітня 2017 року

(одиниць)

 

Міська телефонна мережа

Сільська телефонна мережа

 

усього

у т.ч. населення

усього

у т.ч. населення

Кількість абонентів фіксованого телефонного зв’язку (фіксована телефонна лінія) – усього

119191

91304

22244

19249

   у тому числі

       

   основних телефонних ліній

116955

91276

22241

19246

   фіксованого телефонного зв’язку з
використанням безпроводового доступу

61

28

3

3

   фіксованого телефонного зв’язку
відомчих АТС, які мають вихід на
телекомунікаційну мережу загального
користування

2175

Кількість таксофонів загального користування – усього

147

×

1

×

   з них універсальні

147

×

1

×

Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами на 100 сімей

×

36

×

13