Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 січня 2018 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 січня 2018 року

 

Усього

Усього

27169

 у тому числі

 

 фермерське господарство

2421

 приватне підприємство

6039

 державне підприємство

79

 комунальне підприємство

502

 дочірнє підприємство

310

 іноземне підприємство

1

 підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

61

 підприємство споживчої кооперації

33

 акціонерні товариства

286

   з них

 

   публічне акціонерне товариство

40

   приватне акціонерне товариство

129

 товариство з обмеженою відповідальністю

7451

 товариство з додатковою відповідальністю

23

 повне товариство

39

 командитне товариство

9

 адвокатське об’єднання

1

 адвокатське бюро

2

 кооперативи

603

   з них

 

   виробничий

54

   обслуговуючий

352

   споживчий

43

   сільськогосподарський виробничий

22

   сільськогосподарський обслуговуючий

59

органи влади, організації (установи, заклади)

3052

   з них

 

   державна організація (установа, заклад)

381

   комунальна організація (установа, заклад)

1883

   приватна організація (установа, заклад)

19

   організація (установа,заклад) громадського об’єднання

48

 асоціація

62

 корпорація

4

 консорціум

2

 концерн

3

 спілка споживчих товариств

13

 інші об’єднання юридичних осіб

30

 товарна біржна

23

 кредитна спілка

25

 споживче товариство

100

 недержавний пенсійний фонд

1

 політична партія

493

 громадська організація

1835

 громадська спілка

32

 релігійна організація

555

 профспілка, об’єднання профспілки

594

 творча спілка (інша професійна організація)  

6

 благодійна організація

319

 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

1115

 орган самоорганізації населення

35

 відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

1263

 у тому числі

 

 філія (інший відокремлений підрозділ)

1227

 представництво

36