Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 жовтня 2017 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами  на 1 жовтня 2017 року

 

Усього

Усього

26940

 у тому числі

 

 фермерське господарство

2413

 приватне підприємство

6065

 державне підприємство

80

 комунальне підприємство

506

 дочірнє підприємство

311

 іноземне підприємство

1

 підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

62

 підприємство споживчої кооперації

33

 акціонерні товариства

286

   з них

 

   публічне акціонерне товариство

42

   приватне акціонерне товариство

129

 товариство з обмеженою відповідальністю

7255

 товариство з додатковою відповідальністю

22

 повне товариство

39

 командитне товариство

9

 адвокатське бюро

1

 кооперативи

603

   з них

 

   виробничий

54

   обслуговуючий

352

   споживчий

43

   сільськогосподарський виробничий

22

   сільськогосподарський обслуговуючий

58

органи влади, організації (установи, заклади)

3057

   з них

 

   державна організація (установа, заклад)

389

   комунальна організація (установа, заклад)

1882

   приватна організація (установа, заклад)

18

   організація (установа,заклад) громадського об’єднання

49

 асоціація

63

 корпорація

4

 консорціум

2

 концерн

3

 спілка споживчих товариств

13

 інші об’єднання юридичних осіб

30

 товарна біржна

23

 кредитна спілка

25

 споживче товариство

100

 недержавний пенсійний фонд

1

 політична партія

494

 громадська організація

1811

 громадська спілка

29

 релігійна організація

539

 профспілка, об’єднання профспілки

590

 творча спілка (інша професійна організація)  

5

 благодійна організація

317

 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

1092

 орган самоорганізації населення

35

 відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

1228

 у тому числі

 

 філія (інший відокремлений підрозділ)

1197

 представництво

31