Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 липня 2017 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 липня 2017 року

           

Усього

Усього

26751

 у тому числі

 

 фермерське господарство

2404

 приватне підприємство

6063

 державне підприємство

81

 комунальне підприємство

505

 дочірнє підприємство

316

 іноземне підприємство

1

 підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

61

 підприємство споживчої кооперації

32

 акціонерні товариства

286

   з них

 

   публічне акціонерне товариство

46

   приватне акціонерне товариство

124

 товариство з обмеженою відповідальністю

7099

 товариство з додатковою відповідальністю

22

 повне товариство

39

 командитне товариство

9

 кооперативи

603

   з них

 

   виробничий

54

   обслуговуючий

354

   споживчий

44

сільськогосподарський виробничий

21

сільськогосподарський обслуговуючий

58

органи влади, організації (установи, заклади)

3083

   з них

 

   державна організація (установа, заклад)

393

   комунальна організація (установа, заклад)

1882

   приватна організація (установа, заклад)

17

   організація (установа,заклад) громадського об’єднання

49

 асоціація

63

 корпорація

4

 консорціум

2

 концерн

3

 спілка споживчих товариств

13

 інші об’єднання юридичних осіб

30

 товарна біржна

23

 кредитна спілка

25

 споживче товариство

100

 недержавний пенсійний фонд

1

 політична партія

494

 громадська організація

1795

 громадська спілка

27

 релігійна організація

528

 профспілка, об’єднання профспілки

587

 творча спілка (інша професійна організація)  

5

 благодійна організація

311

 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

1074

 орган самоорганізації населення

37

 відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

1189

 у тому числі

 

 філія (інший відокремлений підрозділ)

1158

 представництво

31