Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за правовими формами на 1 квітня 2017 року

Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за правовими формами  на 1квітня 2017 року

 

Усього

Усього

26456

у тому числі

 

фермерське господарство

2396

приватне підприємство

6017

державне підприємство

82

комунальне підприємство

501

дочірне підприємство

315

іноземне підприємство

1

підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

62

підприємство споживчої кооперації

32

акціонерні товариства

284

з них

 

     публічне акціонерне товариство

69

     приватне акціонерне товариство

99

товариство з обмеженою відповідальністю

6880

товариство з додатковою відповідальністю

22

повне товариство

39

командитне товариство

9

кооперативи

607

з них

 

   виробничий

55

   обслуговуючий

356

   споживчий

45

   сільськогосподарський виробничий

21

   сільськогосподарський обслуговуючий

58

органи влади, організації (установи, заклади)

3093

з них

 

   державна організація (установа, заклад)

399

   комунальна організація (установа, заклад)

1883

   приватна організація (установа, заклад)

17

   організація (установа,заклад) об’єднання громадян

49

асоціація

65

корпорація

4

консорціум

2

концерн

3

спілка споживчих товариств

13

інші об’єднання юридичних осіб

30

товарна біржна

23

кредитна спілка

25

споживче товариство

100

недержавний пенсійний фонд

1

політична партія

495

громадська організація

1782

громадська спілка 

24

релігійна організація

523

профспілка, об’єднання профспілки

586

творча спілка (інша професійна організація)

6

благодійна організація

309

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

1061

орган самоорганізації населення

37

відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

1122

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1093

представництво

29