Чисельність населення (за оцінкою) та середня чисельність у 2017 році