Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2017 році