Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–жовтень 2017 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–жовтень 2017 року

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Жовтень
2017р.
до вересня
2017р.

Жовтень
2017р.
до жовтня
2016р.

Січень–
жовтень
017р. до
січня–жовтня
2016р.

Промисловість

B+C+D

88,6

99,4

102,7

  Добувна та переробна промисловість

B+C

89,6

99,5

100,5

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

125,1

38,1

71,2

    Переробна промисловість

С

89,4

100,9

101,1

      з неї

       

      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

78,2

87,1

96,0

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

98,8

122,5

125,9

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

87,1

122,1

110,2

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

99,0

178,4

162,3

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

113,0

124,7

115,4

      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

103,4

135,2

97,7

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

105,1

106,4

104,0

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

83,7

99,2

112,1

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.