Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–вересень 2017 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–вересень 2017 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Вересень 2017р.
до серпня 2017р.

Вересень 2017р.
до вересня 2016р.

Січень– вересень 2017р. до січня–вересня 2016р.

Промисловість

B+C+D

108,1

101,8

103,2

  Добувна та переробна промисловість

B+C

119,3

100,1

100,7

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

37,1

23,1

75,3

    Переробна промисловість

С

121,0

102,2

101,2

      з неї

       

      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

146,8

97,3

97,4

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

141,0

220,5

126,6

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

111,8

111,0

108,9

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

83,0

147,0

160,3

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

95,8

108,5

114,1

      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

91,8

111,1

95,2

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

90,2

101,3

103,7

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

73,5

111,4

113,3

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.