Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–серпень 2017 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–серпень 2017 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Серпень 2017р. до липня 2017р.

Серпень 2017р. до серпня 2016р.

Січень– серпень 2017р. до січня–серпня 2016р.

Промисловість

B+C+D

115,0

105,7

103,3

  Добувна та переробна промисловість

B+C

117,5

103,8

100,7

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

86,4

69,2

86,9

    Переробна промисловість

С

118,3

104,9

101,0

      з неї

       

      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

149,0

100,1

97,4

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

145,2

187,3

115,0

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

111,3

112,2

108,5

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

116,4

164,3

162,6

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

108,4

107,2

114,6

      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

74,4

79,6

93,8

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

102,3

127,3

103,9

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

107,9

112,1

113,0

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.