Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–липень 2017 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–липень 2017 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Липень 2017р.
до червня 2017р.

Липень 2017р.
до липня 2016р.

Січень– липень 2017р. до січня–липня 2016р.

Промисловість

B+C+D

89,6

97,4

102,8

  Добувна та переробна промисловість

B+C

86,0

94,0

100,2

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

83,8

87,8

90,6

    Переробна промисловість

С

86,1

94,2

100,3

      з неї

       

      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

68,6

79,2

97,0

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

100,3

145,3

106,6

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

104,7

102,8

107,8

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

96,8

154,4

162,3

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

92,4

112,3

115,8

      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

101,0

85,6

96,0

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

98,3

100,2

101,0

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

102,1

108,5

113,1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.