Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–червень 2017 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–червень 2017 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Червень 2017р.
до травня 2017р.

Червень 2017р.
до червня 2016р.

Січень– червень 2017р. до січня–червня 2016р.

Промисловість

B+C+D

100,6

107,3

103,2

  Добувна та переробна промисловість

B+C

94,4

101,1

100,4

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

107,2

131,2

91,4

    Переробна промисловість

С

94,1

100,5

100,6

      з неї

       

      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

87,7

97,8

99,5

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

82,8

101,7

102,2

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

115,8

106,1

108,9

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

112,7

202,5

164,4

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

101,6

111,3

116,5

      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

81,0

106,7

98,1

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

103,7

99,5

101,2

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

129,7

135,7

114,0

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.