Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–травень 2017 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–травень 2017 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Травень 2017р.
до квітня 2017р.

Травень 2017р.
до травня 2016р.

Січень– травень 2017р. до січня–травня 2016р.

Промисловість

B+C+D

110,2

114,4

101,7

  Добувна та переробна промисловість

B+C

111,4

113,4

100,4

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

129,4

121,6

79,3

    Переробна промисловість

С

111,0

113,2

100,7

      з неї

       

      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

102,6

109,6

100,1

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

112,8

135,0

102,3

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

99,6

111,8

109,6

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

150,9

205,4

154,2

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

128,1

136,8

118,0

      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

157,9

122,5

96,2

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

105,1

116,5

101,6

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

104,5

119,4

107,0

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.