Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–квітень 2017 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–квітень 2017 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Квітень 2017р. до березня 2017р.

Квітень 2017р. до квітня 2016р.

Січень–квітень 2017р. до січня–квітня 2016р.

Промисловість

B+C+D

95,2

97,6

98,1

  Добувна та переробна промисловість

B+C

98,7

96,7

96,3

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

438,6

66,7

63,1

    Переробна промисловість

С

97,1

97,6

96,8

      з неї

       

      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

103,1

110,5

97,7

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

68,0

62,2

95,3

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

85,2

68,2

90,4

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

92,9

128,2

138,4

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

102,0

96,6

112,1

      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

83,9

78,0

87,7

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

88,1

94,6

97,3

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

82,0

101,9

104,8

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.