Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–березень 2017 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–березень 2017 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Березень 2017р.
до лютого 2017р.

Березень 2017р.
до березня 2016р.

Січень–березень 2017р. до січня–березня 2016р.

Промисловість

B+C+D

110,0

97,1

98,3

  Добувна та переробна промисловість

B+C

117,5

96,6

96,1

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1

1

1

    Переробна промисловість

С

117,6

98,0

96,4

      з неї

       

      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

114,7

94,0

93,7

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

247,8

159,3

118,5

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

113,0

87,4

101,7

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

136,2

170,4

143,4

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

137,2

114,1

121,6

      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

141,5

87,7

92,2

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

115,9

120,5

98,3

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

88,5

99,1

105,5

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.